Uređaji za dezinfekciju vode na bazi elektrolize, tzv. solinatori, koriste osnovne principe elektrolize kako bi proizveli aktivni hlorni dezinficijens, tako da više nije potrebno kupovati hlor. Uređaji se sastoje od cilindra sa elektrodama koji se povezuje na sitem cevi u mašinskoj sobi, obično posle grejača za vodu, na povratku vode u bazen.

Upravljačka jedinica za uređaj se kači na zid, a struja se napaja iz mreže.

Rastvor soli u bazenskoj vodi  je obično između 4 i 7 odsto.

Kako funkcioniše elektroliza bazenske vode?

Kada slana voda dospe u cilindar, usled napona struje između elektroda dolazi do elektrolize. Tada se so (natrijum-hlorid) i voda (H20) pretvaraju u natrijum-hipohlorit, koji ima dezinfekcijsku sposobnost i uništava alge, klice i bakterije. Na taj način se dešava prirodna dezinfekcija bazenske vode.

Kao i kod svake elektrolize, postoji tendencija da se na elektrodama stvaraju naslage. Kod uređaja za elektrolizu bazenske vode, u pitanju su naslage kamenca. Zato je potrebno da se povremeno očisti cilindar, što treba prepustiti stručnom licu.