Za kristalno čistu vodu neophodan je uređaj za filtriranje vode, tj. filter za bazen. Prečišćavanje vode u bazenu je veoma jednostavan, ali izuzetno važan proces.

Voda se sa površine bazena usisava kroz otvor koji se naziva skimer, ili sa dna bazena kroz podne odvode, a kod prelivnih bazena preko prelivnika. Voda zatim prolazi kroz predfilter unutar pumpe gde se odvaja krupnija nečistoća, a zatim ulazi u filter sa peskom u kom se zadržavaju sitnije čestice prljavštine. Nakon toga voda se vraća u bazen kroz brizgaljke.

Veličina filtera i pumpe koji odgovaraju bazenu izračunavaju se tako što se u obzir uzimaju veličina bazena, zapremina vode i učestalost upotrebe bazena. Na osnovu toga se računaju stopa filtracije (količina vode koja prođe kroz filter) i obrtno vreme (vreme koje je potrebno da sva voda iz bazena prođe kroz filter).

Svi filteri za bazene u našoj ponudi su na bazi kvarcnog peska. Ova vrsta filtera je i najpopularnija zahvaljujući tome što je laka za instaliranje, pouzdana je i lako se održava. Filteri od peska se izrađuju od čeličnog lima, termo-plastike ili fiberglasa. Filteri od termo-plastike i fiberglasa su najčešće u upotrebi zbog svojih anti-korozivnih svojstava i lakoće.

U zavisnosti od modela filtera, na vrhu ili bočno na filteru ugrađuje se šestostepeni ventil.

Čišćenje peska u filteru

Kao što im i naziv kaže, filteri od peska koriste pesak kao sredstvo za prečišćavanje vode. Ali, u pitanju je fini kvarcni pesak, koji bi uvek trebalo kupovati kod prodavaca bazena. Ubacivanje neadekvatnog peska moze začepiti filter i ventile i uzrokovati kvar na sistemu za prečišćavanje!

Prljavština koja se vremenom nakupi na pesku dovodi do povratnog pritiska na ventil, što je znak da je filter za bazen postao neefikasan i da je potrebno očistiti pesak.

Čišćenje peska je jednostavan proces – dovoljno je isključiti pumpu i okrenuti ručku ventila na poziciju backwash i ponovo uključiti pumpu. Time će se obrnuti tok vode, što će uzburkati pesak, a voda će prljavštinu odneti u kanalizaciju. U zavisnosti od toga koliko se često koristi bazen, ceo proces čišćenja peska traje nekoliko minuta, a dovoljno ga je ponavljati jednom nedeljno u špicu sezone, odnosno češće ako je filter zaprljan.

Objašnjenje pozicija na ventilu možete pogledati ovde.