Održavanje bazena

Šta je potrebno da znate

 

Ako imate vremena i iskustva za redovno održavanje bazena, to je odlično. Međutim, ako niste sigurni šta treba da radite, najbolje je da se posavetujete sa svojim prodavcem bazena.

Čak i ako imate vremena i volje da se sami starate o svom bazenu, razmislite o tome da barem jednom godišnje pozovete profesionalca da pregleda bazen i opremu. On će možda videti nešto što vama može promaći ili ste zaboravili, ili uopšte niste ni znali.

Dobro vreme za takav pregled je s proleća, kada bazen treba otvoriti i pustiti u rad, ili u jesen, kada se bazen zatvara i priprema za zimu.

Šta podrazumeva održavanje bazena?

Da bi voda u bazenu ostala čista, bistra i zdrava za kupanje potrebno je redovno održavanje bazena. Ovo održavanje podrazumeva:

•  uklanjanje mehaničkih nečistoća,

•  uklanjanje bakterija i algi, i

•  održavanje PH vrednosti vode.

Mehaničke nečistoće

Mehanička nečistoća, poput lišća i prašine odstranjuje se pomoću filtera i vodenog usisivača. Pribor za čišćenje neophodan je za čišćenje dna bazena, jer do filtera dopre samo nečistoća koja pluta po vodi, dok na dnu bazena ostaju nečistoće koje se mogu ukloniti samo pomoću vodenog usisivača. Postoje ručni i automatski usisivači.

Dezinfekcija vode u bazenu

Vlasnici bazena moraju biti sigurni da u vodi nema štetnih bakterija, virusa i algi. Bakterije, viruse i druge mikroorganizme u bazen unose kupači, a ako voda nije tretirana, oni se onda množe. Kako bi se ovi organizmi učinili bezopasnim, potrebno je dezinfikovati vodu. Postoje različiti načini za dezinfekciju, a najčešći su:

  • putem hlora,
  • korišćenjem UV lampe i
  • sistem na bazi elektrolize.

Hlor

Hlor je efikasno sredstvo u obliku granula, tableta ili u tečnom obliku, kojim se na jednostavan način može dezinfikovati voda. Dovoljno je da u vodi ima 2 miligrama slobodnog hlora po litri vode. Međutim, važno je upamtiti da efikasnost hlora zavisi od pH vrednosti vode.

održavanje bazena

pH vrednost vode

pH je pokazatelj da li voda ima kisela ili bazna svojstva. pH skala ide od 1 do 14:

1 – potpuno kisela

7 – niti kisela niti bazna

14 – potpuno bazna

Što je pH faktor viši, duže će trebati hloru da ubije bakterije. Zato se pH vrednost mora održavati u rasponu 7.2 – 7.8 (bolje je što niže).

Testiranje vode

Postoje ručni i automatski uređaji za merenje hlora i pH vrednosti vode.

Za ručno testiranje nivoa hlora i pH koriste se setovi sa tabletama koje se ubace u uzorak vode koja promeni boju i na taj način pokazuje koncentraciju hlora i pH vrednost. Važno je redovno proveravati vodu, kako bi se uočila neravnoteža dok još ne postane problem.

Automatski uređaji daju svakako preciznije rezultate, što može imati uticaja i na pravilan rad pojedinih bazenskih uređaja.

Puštanje bazena u rad u proleće

 

Redovno mesečno održavanje u toku sezone

 

Pripremu i konzerviranje bazena za zimski period

 

Kompletnu reparaciju zapuštenih bazena