UV lampa za bazen je sve popularnije sredstvo za dezinfekciju vode, prvenstveno zato što se maksimalno smanjuje upotreba bazenske hemije. Doduše, i dalje je potrebna mala količina hlora, ali je ona neuporedivo manja nego bez UV lampe.

UV lampe koriste fizički, a ne hemijski proces za dezinfekciju bazena. Naime, UV zraci imaju antibakterijsko dejstvo koje utiče na DNK organizama poput algi, bakterija i virusa na taj način što ga menja i sprečava njihovo razmožavanje. UV lampe na ovaj način uništavaju više od 60 patogena koji se prenose vodom.

Istovremeno, visoko-koncentrovana elektromagnetna energija uništava organske tvari u vodi čime se onemogućava stvaranje nepoželjnih nusprodukata hlora, tzv. hloramina. Do stvaranja hloramina dolazi kada hlor dođe u dodir sa znojem, urinom ili kozmetičkim preparatima, i oni mogu biti uzročnici crvenila i peckanja očiju, iritacije kože i alergije.

UV lampa za bazen – postavljanje 

UV lampe se instaliraju neposredno posle filtera (a pre izmenjivača toplote i dozatora, ako postoje).  Lampa je smeštena u jako kućište izdržljivo na veliki protok vode. Kvarcno staklo odvaja lampu od vode i kako voda prolazi kroz kućište, lampa UV zracima deluje na nju.

UV zraci ne mogu da izađu van kućišta, tako da oni nikada ne mogu dospeti u bazen, ni biti štetni po ljude. Ali budite oprezni i nikada ne uključujte UV lampu ako je izvađena iz kućišta, jer može oštetiti oči i kožu!

Održavanje UV lampe

Veoma je važno da se detaljno držite uputstva proizvođača za održavnje.

UV lampe treba menjati u skladu sa preporučenim periodom korišćenja, ili kada displej pokaže da je vreme za zamenu.