Kako se pravilno koristi ventil na filteru za bazen?

Često nas ljudi pitaju kako se koristi ventil na filteru za bazen. Evo objašnjenja koje pozicije ventila se koriste za koju fazu rada bazena i čišćenja filtera.

Ventil se nalazi na vrhu ili sa strane svakog peščanog filtera. Ovi ventili najčešće imaju 6 mogućih pozicija, a to su:

  1. Filter (Filtracija)
  2. Backwash (Pranje filtera)
  3. Re-circulate (Recirkulacija bez filtera)
  4. Winter/Closed (Zima/Zatvoreno)
  5. Rinse (Ispiranje filtera)
  6. Waste (Izbacivanje otpada)

Važna napomena:

Obavezno isključite pumpu pre nego što se odlučite da promenite poziciju ventila! Ako pumpa ostane da radi izazvaćete kvar u sistemu.

Na ventilu će pozicije biti obeležene na ovaj ili veoma sličan način, suština je ista pa ćemo se potruditi da vam objasnimo šta se tada dešava u filteru i sistemu:

 

POZICIJA: FILTER (FILTRACIJA) 

U ovom položaju ventil na filteru će biti u 90% vremena, zato što je to faza redovnog filtriranja vode i rada bazena. Kada je ventil u ovom položaju, tada se voda gura od pumpe kroz peščani filter odakle se prečišćena vraća nazad u bazen.

 

POZICIJA: BACKWASH (PRANJE FILTERA)

Ova pozicija služi da se očisti zaprljani pesak u filteru. Da je pesak zaprljan znaćete po tome što će se pritisak u njemu popeti za 0,1 do 0,2 bara.

Dok je ventil u ovoj poziciji voda će od pumpe proći kroz peščani filter sa dna do vrha, uzburkati pesak i podići prljavštinu koja se u njemu nakupila, i kroz izlaz za otpad otići u kanalizaciju.

 

POZICIJA: RE-CIRCULATE (RECIRKULACIJA BEZ FILTERA)

Tokom ove funkcije voda kruži od pumpe pa kroz ventil i vraća se nazad u bazen, a da pri tome ne prolazi kroz pesak. Ova funkcija je važna prilikom upotrebe određenih hemikalija koje zahtevaju samo takvo kruženje vode. Ona se veoma retko koristi.

 

POZICIJA: WINTER/CLOSED (ZIMA/ZATVORENO)

Ova Pozicija služi za zatvaranje i gašenje svih izlaza ventila. Voda prestaje da cirkuliše kroz filter i ceo sistem je ugašen. Ovo je pozicija u kojoj filter treba da stoji preko zime kada je bazen zatvoren.

 

POZICIJA: RINSE (ISPIRANJE FILTERA)

Ova operacije je obavezna posle svakog ispiranja filtera (Backwash-a) kako se prljavština iz peska ne bi vratila u bazen! Voda tokom ovog položaja ventila ide od pumpe u peščani filter, pesak se slaže, a dodatne nečistoće iz peska se izbacuju napolje.

 

POZICIJA: IZBACIVANJE OTPADA

Ovaj Pozicija je odlična u slučaju da usisavate bazen i uklanjate krupnu nečistoću, jer voda ide od pumpe pa kroz ventil na filteru i na kraju se izbacuje u kanalizaciju, a pri tome pesak ostaje netaknut.